Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Chat

Kết quả thống kê theo đầu đuôi lô tô Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Chọn miền/tỉnh: Chọn ngày:  
ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02/12/2023
3
3
5
5
0
3
3
3
2
0
01/12/2023
3
4
3
2
5
0
2
3
4
1
30/11/2023
4
4
3
2
3
2
0
2
4
3
29/11/2023
2
3
0
3
4
3
2
3
6
1
28/11/2023
8
5
1
4
1
1
0
2
3
2
27/11/2023
4
3
1
3
2
5
0
5
2
2
26/11/2023
3
2
2
0
3
5
3
1
5
3
25/11/2023
4
6
2
2
1
2
5
2
0
3
24/11/2023
3
2
2
2
2
3
5
3
3
2
23/11/2023
1
5
3
1
1
4
6
4
0
2
Tổng 35
37
22
24
22
28
26
28
29
19

Thống kê đầu lô tô XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 35 lần về
 • Đầu 1: 37 lần về
 • Đầu 2: 22 lần về
 • Đầu 3: 24 lần về
 • Đầu 4: 22 lần về
 • Đầu 5: 28 lần về
 • Đầu 6: 26 lần về
 • Đầu 7: 28 lần về
 • Đầu 8: 29 lần về
 • Đầu 9: 19 lần về

Kết quả thống kê theo đuôi lô tô Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuĐuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02/12/2023
1
1
4
2
3
7
2
5
1
1
01/12/2023
4
3
5
1
5
1
0
3
3
2
30/11/2023
0
2
2
4
2
2
5
4
2
4
29/11/2023
5
1
2
5
0
4
0
2
5
3
28/11/2023
3
3
4
4
1
1
2
1
3
5
27/11/2023
4
2
2
2
1
0
3
7
2
4
26/11/2023
2
0
6
6
1
1
3
4
2
2
25/11/2023
3
3
1
4
4
2
3
2
3
2
24/11/2023
6
4
4
4
3
0
3
1
1
1
23/11/2023
1
4
3
4
2
2
4
2
3
2
Tổng 29
23
33
36
22
20
25
31
25
26

Thống kê đuôi (đít) lô tô XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đuôi 0: 29 lần về
 • Đuôi 1: 23 lần về
 • Đuôi 2: 33 lần về
 • Đuôi 3: 36 lần về
 • Đuôi 4: 22 lần về
 • Đuôi 5: 20 lần về
 • Đuôi 6: 25 lần về
 • Đuôi 7: 31 lần về
 • Đuôi 8: 25 lần về
 • Đuôi 9: 26 lần về

Thảo luận

Xxxfseo.com